Lidský imunitní systém

 

V našem těle se vyskytuje mnoho cizorodých částic. Mnoho z těchto částic představují nebezpečné „útočníky“ z vnějšího prostředí jako viry, bakterie, parazity, chemikálie a jiné syntetické jedy, které neustále ohrožují naše organismy. Díky imunitnímu systému jsme schopni odolat těmto neustálým útokům. Klíč k udržení optimálního zdraví spočívá v lepším pochopení biologických procesů lidského těla.

 Lidský imunitní systém je výsledkem vzájemného působení mezi buňkami, molekulami a tekutinami v našem těle. Jestliže je tělo zdravé, všechny biologické systémy účinně fungují ve vzájemném souladu. Jestliže je tělo ohroženo, imunitní systém je aktivován, aby udržel zdravý stav organismu. Tělo využívá dva systémy k rozeznání cizorodých částic: specifický a nespecifický. Nespecifický obranný systém je založen na přirozené schopnosti organismu rozpoznávat a ničit cizorodé látky. Jeho první linii tvoří kůže, sliznice a hematoencefalická bariéra. Ty slouží jako fyzické překážky bránící napadání cizími látkami. Jestliže patogen napadne organismus přes poškozenou tkáň, uvolní se biochemické faktory, které spustí zánětlivou reakci. Organismus zvýší tvorbu bílých krvinek, aby došlo ke zneškodnění patogenu. To vede ke zvýšení teploty. Tím lze vysvětlit, proč je infekce často provázena horečkami.

 Jestliže patogen pronikne přes systém nespecifické obrany organismu, imunitní systém odpoví sérií obranných mechanismů, které patogen napadají. Tyto mechanismy jsou známy jako imunitní odpověď, tvořená z protilátek a speciálních buněk imunitního systému. Jsou to zejména T-lymfocyty a B-lymfocyty. T-lymfocyty dozrávají ve štítné žláze a B-lymfocyty v kostní dřeni. T-lymfocyty jsou zodpovědné za brzkou imunitní odpověď. Jeden typ T-lymfocytů, nazývaný T4 helper, spouští reakci B-lymfocytů. Ty odpovídají vytvářením protilátek a stimulací jednoho typu T-lymfocytů, které nazýváme natural killer (přirození zabijáci). Ty ničí proniknuvší buňky přímým napadáním a nebo tvorbou cytotoxinů a buněčných jedů. Správná funkce je kontrolována speciálními T-lymfocyty, nazývanými T8 suppresor, které zastaví imunitní reakci, jakmile jsou cizí buňky zlikvidovány. Jestliže se patogen objeví znovu, organismus má schopnost okamžité tvorby účinných protilátek.

Specifický systém se vyskytuje v krvi a lymfatickém systému. Lymfatický systém je tvořen zejména lymfou, lymfatickými cévami a strukturami a orgány obsahujícími lymfatickou tkáň. Lymfa je bezbarvá tekutina. Jejím úkolem je transport tuků a výživy a distribuce bílých krvinek napadajících cizorodé částice. Lymfatické cévy rozvádí lymfu do různých částí těla. Podél větších lymfatických cév se vyskytují malé struktury ledvinovitého tvaru, které nazýváme lymfatické uzliny. Lymfatické uzliny jsou spolu s kostní dření, brzlíkem, slezinou, játry a krčními a nosními mandlemi, apendixem a Peyerovými plaky v tenkém střevě místy s vysokou imunitní aktivitou.

Lidský imunitní systém má schopnost rozeznávat a chránit před nejrůznějšími druhy virů, bakterií a jiných patogenů, se kterými se tělo denně setkává. Všechny části imunitního systému pracují společně, aby lidské tělo ochránily.

V dnešní době je zátěž způsobená nejen cizorodými látkami, ale i chemickými sloučeninami z vnějšího prostředí tak veliká, že je čím dál obtížnější, aby se jim tělo přirozeně bránilo.  

Věříme, že ESSIAC® pomáhá očistit organismus díky patentovanému složení z přirozeně čistících bylin v přesném poměru. ESSIAC® je bohatý na esenciální vitamíny a minerály, které pomáhají vyživovat a posilovat samotné buňky a molekuly. ESSIAC®, originální patentovaný bylinný recept, pomáhá tisícům lidí po celém světě bez nežádoucích vedlejších účinků. Pokud je užíván dle doporučení, je ESSIAC® přirozenou, bezpečnou bylinnou recepturou.